Lĩnh vực hoạt động của Fablab Hanoi

Chúng tôi hoạt động trên lĩnh vực

Lĩnh vực hoạt động của Fablab Hanoi

Dự án của Fablab Hanoi

Các dự án đang hoạt động của Fablab

Fablab Hanoi

Chúng tôi đến từ các ngành khác nhau: Công nghệ thông tin, Điện tử, Cơ khí, Kĩ sư địa, Kinh doanh, Nghệ thuật,...Nhưng chúng tôi có cùng đam mê, nhiệt huyết xây dựng cộng đồng Maker và làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống.

Nguyễn Thanh Phương

Co-Founder & Fab Facilitator

Lê Hoàng Long

Fab Master

Trang Sandy

Fab Master

Nguyễn Huy Anh

Fab Volunteer

Nguyễn Ngọc Hưng

Fab Volunteer

Fablab Hanoi - Có sứ mệnh xây dựng cộng đồng MakersHãy tham gia cùng chúng tôi!